Vizyon ve Misyon

Vizyon:

Uluslararası standartlara uygun bir anlayışla, hukuk alanındaki bilgi kaynaklarının paylaşımını ve erişimini kolaylaştıracak çözümler üretmek ve bu alandaki gelişmelere öncülük etmek.

Misyon:

  • Türkiye’de hukuk alanında hizmet veren kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını arttırmak.
  • Hukuk kütüphanelerinin etkinlik ve faaliyetlerini geniş kitlelere duyurmak.
  • Üniversite Araştırma Kütüphaneleri Derneği(ÜNAK) tarafından düzenlenen yıllık toplantılarda hukuk alanında bildiri sunmak, panel ve çalıştay düzenlemek.
  • Türkiye’de hukuk alanında yapılan çalışmaların uluslararası hukuk platformları ve dernekleri ile paylaşılması
  • Kurumsal arşiv ve açık erişim çalışmalarını desteklemek.